Chilli Sesame Potato

$10.99

Chilli Paneer

$14.99

Chilli Fish

$12.99

Veg Hakka Noodles

$12.99

Shrimp Hakka Noodles

$16.99

Chicken Fried Rice

$14.99

Veg Manchurn

$12.99

Chilli Chicken

$14.99

Chilli Garlic Shrimp

$17.99

Chicken 65

$12.99

Chicken Hakka Noodles

$14.99

Veg Fried Rice

$12.99

Shrimp Fried Rice

$16.99

Chilli Garlic Soya Chap

$11.99